ชายหนุ่มเจ็บป่วยโปลิโอ นอนในกระต๊อบข้างหลังบ้านพี่น้อง ดำเนินการหารายได้มิได้ อบจ.วัวราชจัดงบประมาณ 5 หมื่นสร้างที่อยู่ใหม่