ด่วน! กทม.เครื่องปรับอากาศเวย์ส หยุดบิน กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ และก็ดานัง เริ่ม 1 มี.ค. แล้วก็ 1 เดือนพฤษภาคมนี้ ลูกค้าขอคืนรายได้

ด่วน! กทม.เครื่องปรับอากาศเวย์ส หยุดบิน กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ แล้วก็ดานัง เริ่ม 1 มี.ค. รวมทั้ง 1 พฤษภาคมนี้ ลูกค้าขอคืนรายได้
วันที่ 4 ก.พ. 2566 บริษัท การบินกรุงเทวดา จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินกรุงเทพฯเครื่องปรับอากาศเวย์ส ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินชั่วครั้งชั่วคราว ในทาง “จังหวัดกรุงเทพมหานคร – หาดใหญ่” (ไป-กลับ)  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566  เป็นต้นไป รวมทั้งทาง “กรุงเทพมหานคร – ดานัง” (เวียดนาม) (ไป-กลับ) เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จวบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน
ดังนี้ สายการบินฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลพวงจากการหยุดให้บริการใน 2 ทางบิน โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับข้อเสนอได้ ดังต่อไปนี้
1.ขอคืนเงินค่าบัตรขึ้นรถเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรขึ้นรถทางอื่นๆของสายการบิน พิจารณารายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ถึงที่เหมาะเว็บ bangkokair.com/travel-voucher (หรือ)
2.ขอคืนเงินค่าบัตรขึ้นรถเต็มปริมาณผ่านทางเว็บ https://www.bangkokair.com/managing-my-booking (หรือ)
3.จัดให้ผู้โดยสารเดินทางในทางดังที่กล่าวถึงแล้วกับสายการบินอื่น
ผู้โดยสารสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 0-2270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH อีเมล [email protected] รวมทั้งที่ทำการขายบัตรขึ้นรถกรุงเทพฯเครื่องปรับอากาศเวย์ส
บริษัท ขอประทานโทษในความขัดข้องที่บางทีอาจเกิดขึ้น ดังนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนจะมีการประกาศให้รู้ถัดไป

ด่วน! กทม.เครื่องปรับอากาศเวย์ส หยุดบิน กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ แล้วก็ดานัง เริ่ม 1 มี.ค. รวมทั้ง 1 พฤษภาคมนี้ ลูกค้าขอคืนรายได้ วันที่ 4 ก.พ. 2566 บริษัท การบินกรุงเทวดา จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินกรุงเทพฯเครื่องปรับอากาศเวย์ส ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินชั่วครั้งชั่วคราว ในทาง “จังหวัดกรุงเทพมหานคร – หาดใหญ่” (ไป-กลับ)  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566  เป็นต้นไป รวมทั้งทาง “กรุงเทพมหานคร – ดานัง” (เวียดนาม) (ไป-กลับ) เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จวบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน ดังนี้ สายการบินฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลพวงจากการหยุดให้บริการใน 2 ทางบิน โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับข้อเสนอได้ ดังต่อไปนี้ 1.ขอคืนเงินค่าบัตรขึ้นรถเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรขึ้นรถทางอื่นๆของสายการบิน…