บิ๊กป้อม รีบช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขาดน้ำ จัดแจงดัน 9 แผน รับฝนล่วงหน้า


บิ๊กป้อม รีบช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขาดน้ำ จัดแจงดัน 9 แผน รับฝนล่วงหน้า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาแผนกอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดแจงทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564ในห้องที่ใช้สำหรับการประชุม 301 อาคารสั่ง 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการที่ทำการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แล้วก็นายร่าเริง แสงสว่างภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวพันร่วมสัมมนา
พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ พูดว่า เนื่องด้วยยังเหลือช่วงในช่วงฤดูแล้งอีก 2 เดือน ยกตัวอย่างเช่น มีนาคมรวมทั้งม.ย. ก่อนที่จะไปสู่ตอนของหน้าฝน การสัมมนาในวันนี้ก็เลยได้มีการติดตามเหตุการณ์น้ำแล้วก็การปฏิบัติการตามมาตรการรองรับเหตุการณ์ขาดน้ำหน้าแล้ง ปี 2563/64 พร้อมกันไปกับการไตร่ตรองมาตรการจัดการในช่วงฤดูฝนปี 2564 ด้วย
พล.อำเภอประวิตเกลื่อนกลาดล่าวว่า วันนี้ได้สั่งย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดการตามมาตรการตามมาตรการรองรับเหตุการณ์ขาดน้ำหน้าแล้งปี 2563/64 อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อสามัญชนในช่วงปลายหน้าแล้ง นอกนั้น ห้องประชุมวันนี้ยังได้เห็นดีเห็นชอบมาตรการต่อกรหน้าฝน ปี 2564 จากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวโยงระบุ 9 มาตรการรองรับเหตุการณ์หน้าฝน ปี 2564
มี 1.การคาดคะเนพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก แล้วก็ฝนทิ้งระยะ 2.บริหารจัดแจงพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อใช้รองรับน้ำหลาก 3.ทวน ปรับปรุงแก้ไขกฏเกณฑ์บริหารจัดแจงน้ำในแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่-กึ่งกลางรวมทั้งเขื่อนระบายน้ำ 4.ซ่อมบำรุง ปรับแต่ง ตึกชลศาสตร์ /ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 5.ปรับแต่งเครื่องกีดขวางทางเรือ 6.ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา 7.เตรียมตัวเครื่องจักร สิ่งที่ใช้ในการ ให้การช่วยเหลือ 8.สร้างการรับทราบแล้วก็โฆษณา รวมทั้ง 9.การต่อว่าดตามให้คะแนน โดยมอบหมายให้หน่วยงานผู้จะรับผิดชอบเอามาตรการไปทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้วก็คณะรัฐมนตรีพินิจพิเคราะห์ถัดไป

ด้าน นายสำเริงสำราญกล่าวเสริมเติมว่า จากการตำหนิดตามลักษณะอากาศในช่วงต่อจากนี้ พบว่ามี.ค.นี้ จำนวนฝนรวมรอบๆเมืองไทยส่วนมากจะใกล้เคียงค่าธรรมดา ละเว้นรอบๆภาคเหนือจะมีจำนวนฝนต่ำยิ่งกว่าค่าธรรมดาราวๆจำนวนร้อยละ 20 และก็ภาคใต้ฝั่งทิศตะวันออกจะมีจำนวนฝนรวมน้อยกว่าค่าธรรมดาปริมาณร้อยละ 10
นายสำเริงสำราญบอกว่า ส่วนเมษายน คาดว่าจำนวนฝนรวมจะสูงยิ่งกว่าค่าธรรมดาราวปริมาณร้อยละ 20 ห้องประชุมวันนี้ ได้ติดตามการทำงานตามมาตรการรองรับเหตุการณ์ขาดน้ำหน้าแล้ง ปี 2563/64 ซึ่งส่งผลการดำเนินงานที่สำคัญ เป็นต้นว่า การรีบเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆพบว่า ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน63-28 เดือนกุมภาพันธ์64 เก็บกักได้มากขึ้น 2,947 ล้าน ลบ.มัธยม 2.การจัดหาแหล่งสำรองน้ำดิบเพื่อคุ้มครองป้องกันผลพวงในพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ ซึ่งพบว่า ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค) ยังไม่มีเหตุการณ์ขาดน้ำ ในขณะที่นอกเขต การประปาส่วนภูมิภาค มีพื้นที่เฝ้าระวังขาดน้ำ 42 จังหวัด 22 อำเภอ 41 ตำบล พบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมอีก 2 จังหวัด ดังเช่น จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วก็ จังหวัดจังหวัดลำปาง การจัดสรรน้ำหน้าแล้งจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตอนนี้ แบ่งสรรน้ำไปแล้วทั้งหมด 8,269 ล้าน ลบ.มัธยม คิดเป็น 71% ตลอดทั้งหน้าแล้ง โดยจัดแบ่งน้ำเป็นไปตามแผน 15 ที่ แล้วก็แบ่งสรรน้ำเกินแผน 16 ที่
“ดังนี้ แผนงานโดยส่วนมากหน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผน ซึ่งห้องประชุมมีข้อหวังดีในเรื่องแนวทางคิดแผนเพาะปลูกพืชหน้าแล้ง พบว่า มีการปลูกอีกทั้งในเขตรวมทั้งนอกเขตมากยิ่งกว่าแผน 2.97 ล้านไร่ จากวัตถุประสงค์ทั่วประเทศ 8.88 ล้านไร่ ซึ่งได้เน้นหน่วยงานที่เกี่ยวพันทำแผนทำการที่เด่นชัดสำหรับในการจัดแบ่งน้ำด้วยที่จะต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่ให้ทำให้เกิดผลเสียต่อน้ำทุนหน้าฝน รวมทั้งมาตรการเสริมที่จะไม่ให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกตลอดด้วยด้วยเหมือนกัน” นายรื่นเริงกล่าว
สำหรับเพื่อการเฝ้าระวังประสิทธิภาพน้ำ ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาได้มีการติดตามอีกทั้ง 4 แม่น้ำสายหลักในแถบที่ลุ่มเจ้าพระยาใหญ่เพื่อจัดการกับปัญหาน้ำทะเลไม่ให้ส่งผลเสียตลอดแล้งนี้ ซึ่งห้องประชุมยังได้พินิจพิเคราะห์เห็นด้วยกรรมวิธีจัดการกับปัญหาความเค็มในเขตที่ลุ่มเจ้าพระยา โดยยิ่งไปกว่านั้นรอบๆสถานีดูดน้ำสำแล จังหวัดจังหวัดปทุมธานี ทั้งยังระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาว เพื่อเป็นการขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมติดตามผลที่เกิดจากการดำเนินงานเครื่องกีดขวางทางเรือทั้งประเทศ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานทำแนวทางปรับแต่งเครื่องกีดขวางทางเรือ เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการระบายน้ำก่อนไปสู่หน้าฝนปีนี้ แล้วก็รายงานให้ สทนช.รู้เป็นระยะถัดไปด้วย

บิ๊กป้อม รีบช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขาดน้ำ จัดแจงดัน 9 แผน รับฝนล่วงหน้า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาแผนกอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดแจงทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564ในห้องที่ใช้สำหรับการประชุม 301 อาคารสั่ง 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการที่ทำการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แล้วก็นายร่าเริง แสงสว่างภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวพันร่วมสัมมนา พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ พูดว่า เนื่องด้วยยังเหลือช่วงในช่วงฤดูแล้งอีก 2 เดือน ยกตัวอย่างเช่น มีนาคมรวมทั้งม.ย. ก่อนที่จะไปสู่ตอนของหน้าฝน การสัมมนาในวันนี้ก็เลยได้มีการติดตามเหตุการณ์น้ำแล้วก็การปฏิบัติการตามมาตรการรองรับเหตุการณ์ขาดน้ำหน้าแล้ง ปี 2563/64 พร้อมกันไปกับการไตร่ตรองมาตรการจัดการในช่วงฤดูฝนปี 2564 ด้วย พล.อำเภอประวิตเกลื่อนกลาดล่าวว่า วันนี้ได้สั่งย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดการตามมาตรการตามมาตรการรองรับเหตุการณ์ขาดน้ำหน้าแล้งปี 2563/64 อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อสามัญชนในช่วงปลายหน้าแล้ง นอกนั้น ห้องประชุมวันนี้ยังได้เห็นดีเห็นชอบมาตรการต่อกรหน้าฝน…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *