ประมวลภาพ พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระสงฆ์เณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ


ประมวลภาพ พระเจ้าแผ่นดิน ราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระสงฆ์เณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ
เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 20 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปไปดูโครงงานสงวนและก็ปรับปรุงวัดนิเวศธรรมความเป็นมา รวมทั้งทรงเปิดวิทยาลัยเสริมความชำนาญพระภิกษุสงฆ์ เณรในวัดนิเวศธรรมความเป็นมา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามแจ่มหญิงงาม โดยเสด็จด้วย
อ่าน : พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยภิกษุเณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

ประมวลภาพ พระเจ้าแผ่นดิน ราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระสงฆ์เณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 20 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปไปดูโครงงานสงวนและก็ปรับปรุงวัดนิเวศธรรมความเป็นมา รวมทั้งทรงเปิดวิทยาลัยเสริมความชำนาญพระภิกษุสงฆ์ เณรในวัดนิเวศธรรมความเป็นมา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามแจ่มหญิงงาม โดยเสด็จด้วย อ่าน : พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยภิกษุเณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *