ปลัดมท. เซ็นตั้งขรก.รักษาการ ขยับผู้อำนวยการกรุ๊ปงานฯ-หัวหน้าหน่วยตรวจตรา หลายตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย เซ็นตั้งขรก.รักษาการ ขยับผู้อำนวยการกรุ๊ปงานฯ-หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ หลายตำแหน่ง
ตอนวันที่ 23 กรกฎาคม  นักข่าวกล่าวว่า  นายสุทธิดงษ์ จุลเจริญรุ่งเรือง ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ได้เซ็นชื่อคำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ปริมาณ 6 ฉบับ มี
คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง  เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์แนวนโยบายแล้วก็แผนชำนิชำนาญการพิเศษ  ปริมาณ ๓๑ ราย
คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง
เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักจัดแจงงานทั่วๆไปช่ำชองการพิเศษ ปริมาณ ๑๗ ราย
คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๖/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง   เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช่ำชองการพิเศษ ปริมาณ ๑๓ ราย
คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๗ /๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง
เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักวิชาการสำรวจด้านในเชี่ยวชาญการพิเศษ
ปริมาณ ๑๑ ราย
คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง
เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนิติกรช่ำชองการพิเศษ ปริมาณ ๕ ราย
คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๙/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง  เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำชองการพิเศษ  ปริมาณ ๔ ราย
ดังบัญชีเนื้อหาแนบนี้ อนึ่ง แม้ต้องการจะสละสิทธิ์สำหรับในการรักษาการในตำแหน่ง  ตามคำสั่งนี้ ให้แจ้งการเสียสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรด้านใน ๗ วัน ตั้งแต่แมื่อวันที่มีคำบัญชา
สั่งในวันที่ ๒๒ ก.ค. พุทธศักราช ๒๕๖๕

ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย เซ็นตั้งขรก.รักษาการ ขยับผู้อำนวยการกรุ๊ปงานฯ-หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ หลายตำแหน่ง ตอนวันที่ 23 กรกฎาคม  นักข่าวกล่าวว่า  นายสุทธิดงษ์ จุลเจริญรุ่งเรือง ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ได้เซ็นชื่อคำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ปริมาณ 6 ฉบับ มี คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง  เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์แนวนโยบายแล้วก็แผนชำนิชำนาญการพิเศษ  ปริมาณ ๓๑ ราย คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักจัดแจงงานทั่วๆไปช่ำชองการพิเศษ ปริมาณ ๑๗ ราย คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๖/๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง   เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช่ำชองการพิเศษ ปริมาณ ๑๓ ราย คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๖๖๗ /๒๕๖๕  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่รัฐรักษาการในตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการวัดผลงานในตำแหน่งนักวิชาการสำรวจด้านในเชี่ยวชาญการพิเศษ ปริมาณ ๑๑ ราย คำบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ที่…