ร้านค้าค้าส่ง-ร้านค้าไส้กรอกทอดในอุทัยฯยอดจำหน่ายลด ข้างหลังมีข่าวสารเด็กป่วยไข้เพราะว่ารับประทานไส้กรอกไม่มีแบรนด์-มิได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา