สัมพันธ์ฯ เปิดรับสมัคร ผู้ฝึกระดับ ซี ไลเซนส์ เมษายน รายปี 2564


สโมสรฯ เปิดรับสมัคร ครูฝึกระดับ ซี ไลเซนส์ เมษายน รายปี 2564
 
ชมรมกีฬาบอลที่เมืองไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแจงอบรมครูฝึกบอล หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ปริมาณ 2 หลักสูตร ในตอนเมษายน 2564
1. วันที่ 12 – 27 เดือนเมษายน 2564ในสถานที่เรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง (ปิดรับสมัครวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2564 หรือกระทั่งจะมีผู้สมัครครบตามปริมาณที่ระบุ)
2. วันที่ 20 ม.ย. – 5 พ.ค. 2564ในสนามกีฬาหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (สนาม อบจ.) จังหวัดบุรีรัมย์ (ปิดรับสมัครวันที่ 14 มี.ค. 2564 หรือตราบจนกระทั่งจะมีผู้สมัครครบตามปริมาณที่ระบุ)
สำหรับคุณลักษณะ คนที่จะเข้าร่วมอบรม มีดังตั้งแต่นี้ต่อไป
– ใบประกาศนียบัตร T – License (ก่อนปี 2016) หรือ FA Thailand Introductory Course
– เรื่องราวเล่นบอลส่วนตัว (CV)
– มีสภาพร่างกายบริบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นปัญหาในการเข้าอบรม
– เข้าอบรมได้ครบบริบรูณ์ตามช่วงเวลาที่ระบุ
– มีความประพฤติการมีส่วนร่วมสำหรับการอบรมที่ดี
– มีความเอาจริงเอาจังที่จะเป็นครูฝึกบอล
– มีความเข้าใจสำหรับการสอนบอล ระดับรากต้นหญ้า, เยาวชน รวมทั้งอื่นๆ
สำหรับค่าใช้สอยในการเข้าอบรมผู้ฝึกหลักสูตรดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งหมดทั้งปวง 27,000 บาท
โดยผู้สมัครควรต้องส่งหลักฐานการฝึกฝนผ่านหนทางออนไลน์เพียงแค่นั้น ที่สามารถเข้าสมัครสมาชิกใช้งานรวมทั้งส่งเอกสารเหมาะ https://edu.fathailand.org/logina. ผู้สมัครสามารถเล่าเรียนเนื้อหากระบวนการสมัครสมาชิกสำหรับในการสมัครอบรมถึงที่เหมาะ คู่มือแนะนำแนวทางการใช้งานของบุคคลภายนอก (ระบบรับสมัครอบรม) ดาวน์โหลดคู่มือการฝึกฝนพอดีนี่ >>> https://bit.ly/38fLJJQ
คนที่ไม่สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกเข้าระบบได้ ให้ติดต่อ โทรศัพท์. 065-815-5859 หรือ แอดไลน์ เบอร์ 065-815-5859
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ต้องอัพโหลดเอกสารที่เจาะจงไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สำหรับเพื่อการร่วมการฝึกอบรมในทันที
สโมสรฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนปรับแก้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ดังนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งวันที่ 14 มี.ค. 2564 หรือตราบจนกระทั่งจะมีผู้สมัครครบตามปริมาณที่ครั้งดสอบถามเพิ่มเติมอีก โทร 02-408-1523 หรือ 065-815-5859 ข้างเคล็ดวิธี สโมสรกีฬาบอลที่เมืองไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น.

สโมสรฯ เปิดรับสมัคร ครูฝึกระดับ ซี ไลเซนส์ เมษายน รายปี 2564   ชมรมกีฬาบอลที่เมืองไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแจงอบรมครูฝึกบอล หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ปริมาณ 2 หลักสูตร ในตอนเมษายน 2564 1. วันที่ 12 – 27 เดือนเมษายน 2564ในสถานที่เรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง (ปิดรับสมัครวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2564 หรือกระทั่งจะมีผู้สมัครครบตามปริมาณที่ระบุ) 2. วันที่ 20 ม.ย. – 5 พ.ค. 2564ในสนามกีฬาหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (สนาม อบจ.) จังหวัดบุรีรัมย์ (ปิดรับสมัครวันที่ 14 มี.ค. 2564 หรือตราบจนกระทั่งจะมีผู้สมัครครบตามปริมาณที่ระบุ) สำหรับคุณลักษณะ คนที่จะเข้าร่วมอบรม มีดังตั้งแต่นี้ต่อไป…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *