เดียวที่หลงเหลือ ราษฎรอึ้งเจอหลักกิโลเมตรโบราณ ส่องเลขเสี่ยงดวง

อายุกว่า80ปีเจอหลักกิโลเมตรโบราณ ข้างทางสายพหลโยธินเก่าซึ่งนับว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่ยังคงเหลืออยู่ เพียงแต่อย่างเดียว ประชาชนมองเห็นแล้วอึ้งนำเลขเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งงวดนี้
เจอหลักกิโลเมตรดั้งเดิมของหลักกิโลเมตรที่ 854 ถนนหนทางพหลโยธินเก่า รอบๆข้างในตลาดเทศบาลเมืองจังหวัดพะเยา รวมทั้งนับได้ว่าเป็นหลักกิโลเมตรเพียงแต่เพียงอย่างเดียวของถนนหนทางสายนี้ ที่ยังคงคงเหลืออยู่ในพื้นที่ข้างทาง ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหลักกม.ของถนนหนทางพหลโยธินที่มีการก่อสร้างมากมายว่า 80 ปีที่ล่วงเลยไป แล้วก็ต่อจากนั้นรอบๆถนนหนทางพหลโยธินดังกล่าวข้างต้นในแต่ละพื้นที่ ก็ได้มีการปรับแต่งถนนหนทางจนถึงมีการรื้อถอนหลักกิโลเมตร ออกไปกระทั่งหมด

โดยยังคงหลงเหลือหลักกิโลเมตรดังที่กล่าวมาแล้วเพียงแต่อย่างเดียวของจังหวัดพะเยา ที่ยังคงเหลือไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงของถนนหนทางพหลโยธินสายเก่าให้ได้มองเห็นกัน

ประชาชนที่พบเจอต่างรู้สึกตลึงที่หลักกิโลเมตรโบราณ ยังคงหลงเหลือไว้ให้มองเห็นอยู่ โดยแต่ละคนต่างมองหาจำนวนรอบๆหลักกิโลเมตร ที่นิดหน่อยจำนวนมีความจางไปพอเหมาะพอควร เพื่อจะนำไปเสี่ยงดวง

หลักกิโลเมตรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นหลักกม.ที่ 854 แล้วก็มีการบอกระยะทางที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะมีทั้งยังเลข 23,53,136 โดยประชาชนจะนำเลขดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเข้าเสี่ยงดวงถัดไป

อายุกว่า80ปีเจอหลักกิโลเมตรโบราณ ข้างทางสายพหลโยธินเก่าซึ่งนับว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่ยังคงเหลืออยู่ เพียงแต่อย่างเดียว ประชาชนมองเห็นแล้วอึ้งนำเลขเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งงวดนี้ เจอหลักกิโลเมตรดั้งเดิมของหลักกิโลเมตรที่ 854 ถนนหนทางพหลโยธินเก่า รอบๆข้างในตลาดเทศบาลเมืองจังหวัดพะเยา รวมทั้งนับได้ว่าเป็นหลักกิโลเมตรเพียงแต่เพียงอย่างเดียวของถนนหนทางสายนี้ ที่ยังคงคงเหลืออยู่ในพื้นที่ข้างทาง ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหลักกม.ของถนนหนทางพหลโยธินที่มีการก่อสร้างมากมายว่า 80 ปีที่ล่วงเลยไป แล้วก็ต่อจากนั้นรอบๆถนนหนทางพหลโยธินดังกล่าวข้างต้นในแต่ละพื้นที่ ก็ได้มีการปรับแต่งถนนหนทางจนถึงมีการรื้อถอนหลักกิโลเมตร ออกไปกระทั่งหมด โดยยังคงหลงเหลือหลักกิโลเมตรดังที่กล่าวมาแล้วเพียงแต่อย่างเดียวของจังหวัดพะเยา ที่ยังคงเหลือไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงของถนนหนทางพหลโยธินสายเก่าให้ได้มองเห็นกัน ประชาชนที่พบเจอต่างรู้สึกตลึงที่หลักกิโลเมตรโบราณ ยังคงหลงเหลือไว้ให้มองเห็นอยู่ โดยแต่ละคนต่างมองหาจำนวนรอบๆหลักกิโลเมตร ที่นิดหน่อยจำนวนมีความจางไปพอเหมาะพอควร เพื่อจะนำไปเสี่ยงดวง หลักกิโลเมตรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นหลักกม.ที่ 854 แล้วก็มีการบอกระยะทางที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะมีทั้งยังเลข 23,53,136 โดยประชาชนจะนำเลขดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเข้าเสี่ยงดวงถัดไป